top of page
pic_22_edited.jpg
pic_7.png

אודות האיגוד

האיגוד מאגד את רופאי השיניים שהקדישו את עבודתם לטיפול בילדים, וחברים בו רופאים מומחים לרפואת שיניים לילדים ורופאי שיניים כלליים.

מטרות האיגוד הן לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חברי האיגוד בענף רפואת השיניים לילדים על ידי ארגון כינוסים מדעיים , סדנאות ועוד. לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירת כבודם המקצועי והגנה על האינטרסים של חברי האיגוד. לתרום להגברת מודעות הציבור לנושא בריאותי זה.

אנו חברים ב- IAPD

Logo-Header-olowh5ttz2pf1uhlfmwab0c2l64rmamdi87y19tesg_edited.png

חברי הועד החל משנת 2024

יו"ר ד"ר טל רצון

מזכירת האיגוד ד"ר דורה שכטר

גזברית ד״ר שדשדא פדילה

הקמת האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים / מאת פרופ' חיים סרנת

״האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים נוסד בסיינה איטליה. מספר החברים הרשומים היה, אחד.
הכנס השני של האיגוד הבינלאומי לרפואת שיניים לילדים (איגוד בינלאומי של איגודים ארציים) התכנס בסיינה איטליה בשנת 1969. לכנס הגיעו נציגים מכמה מדינות בהן ארה"ב, אנגליה צרפת, שוודיה, דנמרק, ואיטליה. האיגוד הוקם רשמית בפגישה קודמת וזה היה המפגש הפתוח הראשון והכנס המקצועי הראשון שנסעתי אליו לאחר שובי מההתמחות ב"פדודונטיה" בשיקגו, ארה"ב.

כשנערכה הפגישה העסקית, הצגתי את עצמי כנציג ישראל, נרשמתי ושילמתי דמי חבר, כמדינה.
ישראל הפכה לחברה רשמית, מראשוני האיגוד.
פעלתי בביטחון שיש מאחוריי אחרים שיצטרפו ללא היסוס להקמת ארגון מקומי וישמחו לקשר עם העולם בנושא חשוב זה שאז החל לפרוש כנפיים.

עם שובי ארצה התכנסנו, כל אלו שעסקו ברפואת שיניים לילדים ביניהם, ד"ר שושנה כהן, ד"ר אלי מס ואחרים והוקם האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים, תחת חסותה של ההסתדרות לרפואת שיניים, שהחל בפעילות צנועה אך מסודרת של מפגשים ופעילות.

חוצפה ישראלית…? זה עוד לא הכל.
על אף שהאיגוד היה צעיר ומצומצם הזמינה ישראל, במצח נחושה, לערוך את הכנס החמישי של הארגון הבינלאומי בישראל. ההזמנה התקבלה בשמחה… היו ימים! ובשנת 1975 נערך כנס מוצלח ומפואר במלון השרון בהרצליה. כנס עתיר ידע ומדע אך יוצא דופן ומיוחד באווירה חברית ששררה ויצירת ידידות בינלאומית רבת שנים.

זו הייתה ההתחלה. "

 

pic_4.png

מאז ועד היום שמשו הרופאים שלהלן יושבי ראש של האיגוד:

פרופ' חיים סרנת  •  ד"ר אלי מס  •  ד"ר חיים גת  •  פרופ' משה פרידמן  •  ד"ר פאני רן  •  ד"ר מאיר רקוץ  •  פרופ' גידי הולן  •  ד"ר שושנה שפירר   •  ד"ר אתי תג'ר  •  פרופ' מרסיו גלמן  •  פרופ׳ דיאנה רם  •  ד"ר קארין זיסקינד  •  ד"ר אריק שטיינברגר  •  ד"ר לימור אפק  •  ד"ר ליאור הרציאנו  •  ד"ר מלכה אשכנזי  •  ד"ר אלי מס  •  ד"ר אביב שמואלי  •  ד"ר הדס כץ שגיא

pic_5.png
bottom of page