pic_27.jpg

ברוכים הבאים!

האיגוד מאגד את רופאי השיניים שהקדישו את עבודתם לטיפול בילדים, וחברים בו רופאים מומחים ורופאים כלליים. מטרות האיגוד הן לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חברי האיגוד בענף רפואת השיניים לילדים על ידי ארגון כינוסים מדעיים, סדנאות ועוד. לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירת כבודם המקצועי והגנה על האינטרסים של חברי האיגוד. לתרום להגברת מודעות הציבור לנושא בריאותי זה.

" אנו מאמינים שרופאי שיניים לילדים מטפלים בילד עצמו ולא רק בשיניו "