top of page
home pic_222.jpg
pic_6.png

ברוכים הבאים!

האיגוד מאגד את רופאי השיניים שהקדישו את עבודתם לטיפול בילדים, וחברים בו רופאים מומחים ורופאים כלליים. מטרות האיגוד הן לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חברי האיגוד בענף רפואת השיניים לילדים על ידי ארגון כינוסים מדעיים, סדנאות ועוד. לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירת כבודם המקצועי והגנה על האינטרסים של חברי האיגוד. לתרום להגברת מודעות הציבור לנושא בריאותי זה.

pic_6.png
pic_7.png
pic_7.png
pic_7.png

" אנו מאמינים שרופאי שיניים לילדים מטפלים בילד עצמו ולא רק בשיניו "

pic_22.jpg

רופאי שיניים לילדים מתנדבים למתן עזרה ראשונה בטיפולי שיניים בכל רחבי הארץ למפוני עוטף עזה, הדרום והצפון

bottom of page