pic_25.jpg

הצטרפות לאיגוד

ד"ר נכבד,
לצורך הגשת מועמדות עלייך למלא ולשלוח את הבאים:


√     טופס פרטים אישיים
√    בקשת הצטרפות – מן המניין (מומחה/ית לרפואת שיניים לילדים), נלווה (רופא/ת שיניים) או נספח/ת אקדמי.
√    2 מכתבי המלצה מחבר/ת איגוד מן המניין
√    צילום רשיון רופא שיניים
√    צילום רשיון מומחה


בברכה, חברי הוועד המנהל
האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים

 

pic_4.png