top of page
pic_25.jpg

הצטרפות לאיגוד

pic_7.png

ד"ר נכבד,
הצטרפות לאיגוד הינה בכפוף לתקנון. לצורך הגשת מועמדות עלייך למלא ולשלוח את הבאים:


√     טופס פרטים אישיים
√    בקשת הצטרפות – מן המניין (מומחה/ית לרפואת שיניים לילדים), נלווה (רופא/ת שיניים) או נספח/ת אקדמי.
√    2 מכתבי המלצה מחבר/ת איגוד מן המניין
√    צילום רשיון רופא שיניים
√    צילום רשיון מומחה


את המסמכים יש לשלוח למייל של האיגוד igudpedo@gmail.com

להסדרת רישום להסתדרות רופאי השיניים ותשלום עבור חברות באיגוד יש לפנות לגברת חנה קטש
טלפון: 03-6283703  |  פקס: 03-5283214  |  מייל: hana@ida.org.il


בברכה, חברי הוועד המנהל
האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים

bottom of page